Kvalité och personlig service

Spraakteknik har växt fram ur ett djuprotat intresse för språk, kommunikation och teknik. Vi känner oss mogna för att upptäcka, testa och lära nya och spännande saker. Kunskap kan bara leva vidare om man även kan dela den med andra. Därför kommunicerar vi vår kunskap med alla som är intresserade av det.

Varje uppdrag som vi tar an utför vi inte bara för er, men även med er. Vi ser till att ni inte förlorar kontrollen genom att ge uppgifter vidare, utan ni får en lyhörd samarbetspartner och tillsammans växer vi starkare.

Vi ser inga hinder, bara utmaningar. Spraakteknik kallar sig gärna specialister, men även vi lär oss varje dag och blir mer och mer specialiserade på det vi gör. Vi utför uppdraget på ett sådant sätt att både ni och vi kan känna sig helt nöjda. Nästa gång överträffar vi oss själva kanske.

Översättningar

Idén med översättningar kommer ur viljan att hålla de tre närvarande hemspråken (svenska, nederländska och franska) vid liv och berika dem. Vi brinner precis som du för kommunikation och för att se till att denna kommunikation förlöper smidigt hjälper vi gärna till med översättningar. Spraakteknik har under ungefär 10 år bidragit med som mest juridiska, tekniska och ekonomiska översättningar mellan svenska, nederländska, franska och engelska. Några exempel:

 • Betyg och diplom; 
 • Domstolshandlingar;
 • Informationsmaterial och blanketter för import och export av djur;
 • Försäljnings- och garantivillkor;
 • Underlag och blanketter för uppehållstillstånd;
 • Aktieägareavtal;
 • Särskilda upphandlingsvillkor byggentreprenader;
 • Bruksanvisningar för industrimaskiner.

 

Webbplatser

Med uppkomsten av internet har många gränser blivit suddiga. Medan ni surfar på nätet befinner ni er ibland utan att märkas redan på en intressant webbsida från ett utländskt företag eller en utländsk organisation. Antagligen skulle ni uppskatta om ni kunde ta del av den här informationen fullt ut. Detsamma gäller för era kunder och intressenter för ert företag eller er organisation och därför bidrar vi gärna med en ’lokalisering’ av er webbplats. Några  exempel:

 • Pan europeisk online försäljare av kontaktlinser och tillbehör;
 • Webbapplikationer för CRM;
 • Online nyhetsbrev.


IT & processtyrning


Vid sidan av översättningsarbetet innehar Spraakteknik inte bara en gedigen ekonomiutbildning, men även mångårig erfarenhet av administrativ förenkling, kostnadsredovisning och systemutveckling. Vi håller oss uppdaterade om de senaste teknikerna inom programmering, databasarkitektur, administrationsprogram och nya teknologier. Några av teknikerna som vi har erfarenhet med:

 • Windows Small Business Server - Windows Server;
 • MS Visual Studio - MS SQL Server;
 • Cubic - SAP - IFS - Hogia - BlAdmin - Bluegarden;
 • MS Office;
 • Adobe CS;
 • Trados - MemoQ.